Catatan Usahawan Online

Catatan Usahawan Online

0

Program Seni Cuti Sekolah

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) dengan kerjasama Antz World Bhd telah menganjurkan Program Seni Cuti Sekolah untuk anak-anak di Malaysia khasnya anak-anak pelanggan PTPTN sempena cuti persekolahan...

0

Kempen Pay & Win With DD (DirectDebit)

Bank Islam Malaysia Berhad (“BIMB” atau “Bank”) dengan kerjasama Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (“PTPTN”) dan Payments Network Sdn. Bhd. (“PayNet”) menganjurkan Kempen Pay & Win...

0

Kempen Click, Pay & Earn 2022

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) sentiasa mencari inisiatif bagi melaksanakan kempen-kempen yang memberi manfaat kepada masyarakat Malaysia terutamanya pelanggan PTPTN. Pada tahun 2022, PTPTN sekali...